Praktisch

Nadat ik met u een aantal afspraken heb gemaakt, stuur ik u een mail met inlog gegevens, zodat u in kan loggen in de cliënten administratie van mijn praktijk. Hier kunt u uw persoonlijke gegevens, medische voorgeschiedenis, lifestyle en klachten aangeven door het anamnese formulier in te vullen..

Op basis van deze gegevens kan ik beoordelen of u voor een behandeling in mijn praktijk in aanmerking komt en kan ik mij voorbereiden op uw consult. Dit doe ik onder andere door uw gegevens in een tijdlijn te plaatsen, zodat voor mij inzichtelijk wordt hoe een en ander mogelijk samenhangt. Ook zal ik het Farmaceutisch Kompas raadplegen om zicht te krijgen op de werking en bijwerkingen van de door uw gebruikte medicatie.

Tijdens uw eerste consult neem ik samen met u het intake formulier door, zodat u mondeling waar nodig nog het een en ander kan toelichten. Daarnaast kan het zijn dat ik nog een aantal aanvullende gegevens nodig heb, zoals bv. uw lengte, gewicht, bloeddruk, hartslag, temperatuur en bloedsuiker. Hiervoor heb ik meetinstrumenten in mijn praktijk. Afhankelijk van de aard van uw klachten is het ook mogelijk dat ik uw huid, littekens, doorbloeding dan wel bewegingsbeperkingen in kaart wil brengen.

Gedurende het gehele traject verzamel ik uw gegevens in een dossier, dit dossier geeft mij de mogelijkheid om uw metingen, reacties op de behandelingen en klachten te monitoren, analyseren en evalueren.

Desgewenst en uitsluitend met u toestemming is het mogelijk dat ik mondeling dan wel schriftelijk overleg met uw huisarts of therapeut over uw situatie.

Reageren is niet mogelijk